Kontaktuppgifter

Laserle Oy

Affärs-ID: 0669661-9

Vi ber att ni i första hand skickar e-fakturor. Hanteringen av e-fakturor är snabbare, tillförlitligare och förmånligare än pappersfakturor såväl för avsändaren som för mottagaren. 

Operatör
OpusCapita

Nätfakturaadress (EDI-kod)
E204503003706696619

Om ni inte kan skicka e-fakturor, ber vi att ni i fortsättningen skickar pappersfakturor till skanningtjänsten för inköpsfakturor på adressen: 

Laserle Oy
PL 2452100063
LASKUNET

För att skanningtjänsten ska kunna rikta er faktura, ska denna faktureringsadress skrivas ut också på själva fakturan, inte endast på kuvertet. Vi ber er också observera att inte skicka annat material till denna faktureringsadress än fakturor. Till exempel postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial förblir oförändrad.

Laserle Oy:s adress för e-postskanning: LaserleOy.FI.P.104043-5@docinbound.com

Vänliga hälsningar, Laserle Oy 

Vi ber att ni i första hand skickar e-fakturor. Hanteringen av e-fakturor är snabbare, tillförlitligare och förmånligare än pappersfakturor såväl för avsändaren som för mottagaren. 

 

Nätfakturaadress: 003706696619
Operatör ID: BAWCFI22
Operatör: 
Basware

Om ni inte kan skicka e-fakturor, ber vi att ni i fortsättningen skickar pappersfakturor till skanningtjänsten för inköpsfakturor på adressen: 

Laserle Oy
003706696619
00026 BASWARE

För att skanningtjänsten ska kunna rikta er faktura, ska denna faktureringsadress skrivas ut också på själva fakturan, inte endast på kuvertet. Vi ber er också observera att inte skicka annat material till denna faktureringsadress än fakturor. Till exempel postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial förblir oförändrad.

Laserle Oy:s adress för e-postskanning: LaserleOy.FI.P.104043-5@docinbound.com

Vänliga hälsningar, Laserle Oy 

Personal